laden ...

Privacybeleid

Home Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Dottie is zich ervan bewust dat een adequate bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang is. Dottie streeft er dan ook naar u de best mogelijke garantie te bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het wettelijk kader en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Dottie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dottie is geregistreerd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna de "Privacycommissie" genoemd), met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 139, 1000 BRUSSEL (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0) 2/213.85.65; Email: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De informatie die je aan Dottie verstrekt in het kader van de registratie van je Account en het aanmaken of gebruiken van je Profiel zal door Dottie worden geregistreerd en bijgehouden.

Om je als Lid te registreren, moet je je voornaam, achternaam, e-mail, geslacht en geboortedatum correct invoeren. Het verstrekken van deze persoonsgegevens is verplicht als je gebruik wilt maken van de diensten die Dottie aanbiedt in het kader van een basis- of premiumlidmaatschap.

De persoonsgegevens van een Lid, dit zijn de Account- en Profielgegevens (met uitzondering van directe contactgegevens zoals een e-mailadres), worden door Dottie gebruikt in het kader van de zoekfunctie die op de Website wordt aangeboden. Een Lid dat de zoekfunctie gebruikt, kan zo het Profiel van een ander Lid bekijken.

In het kader van het Premium Lidmaatschap worden de aan Dottie verstrekte adres- en betalingsgegevens door Dottie bewaard voor de opvolging van de verschuldigde betalingen.

Dottie raadt je daarom aan om geen persoonlijke gegevens op je Account of Profiel te vermelden die het mogelijk maken om je individueel te identificeren.

Een Lid dat desondanks persoonlijke gegevens waarmee hij of zij individueel kan worden geïdentificeerd aan een ander Lid verstrekt of op enigerlei wijze openbaar maakt via de Website, is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u op de Website surft. Door het gebruik van cookies kan Dottie informatie verzamelen over jouw gebruik van de Website. Uw gebruik van de Website kan bijvoorbeeld worden geanalyseerd om uw gebruikerservaring te verbeteren en u meer gerichte informatie te bieden.

Indien U niet wenst dat de Website cookies opslaat op uw computer, kan u uw internetbrowser zo instellen dat dit niet wordt toegestaan. In dat geval bestaat echter wel de mogelijkheid dat de website niet langer functioneert als voorheen of dat u niet meer van de door Dottie aangeboden diensten gebruik kan maken.

Dottie is niet verantwoordelijk voor, en maakt geenszins gebruik van de cookies van derden die via de Website op uw computer worden achtergelaten. Desgevallend is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing en draagt deze partij de verantwoordelijkheid en is deze aansprakelijk voor de door hem achtergelaten cookies.

 

BEELDINFORMATIE (FOTO'S EN VIDEO'S)

Gegevens verzameld, en met welk doel:

  • Video's (optioneel) voor app-functionaliteit
  • Foto's (verplicht) voor app-functionaliteit

Onze website en applicatie kunnen gebruikersafbeeldingen verzamelen voor verschillende doeleinden, zoals profielfoto's of het indienen van inhoud. Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen die naar ons platform worden verzonden, voor toekomstig gebruik op onze servers kunnen worden opgeslagen. Wij delen deze afbeeldingen echter niet met derden; ze worden alleen gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze diensten en gebruikerservaring. Door een afbeelding op ons platform in te dienen, erkent u en stemt u in met onze verzameling en opslag van uw afbeelding.

 

Verzoek tot verwijdering van uw foto en gegevens

U kunt te allen tijde de verwijdering van uw media, contactgegevens en gegevens van onze webservices verwijderen, door zelf uw foto’s te verwijderen via profiel bewerking of uw contactgegevens door volledig uw profiel te verwijderen. Zodra je foto’s en gegevens permanent zijn verwijderd, kunnen we ze niet meer terughalen van ons platform en zullen alle koppelingen die je foto aan ons platform koppelen niet meer werken.

Het doel van deze verklaring is om onze leden te informeren over het soort informatie dat we kunnen verzamelen en hoe persoonlijke gegevens al dan niet kunnen worden verzameld, beschermd, verwijderd en gebruikt door ons of door leden die onze diensten gebruiken op hun eigen profiel om foto's, video's en gegevens te verzamelen en/of te bekijken.

Door gebruik te maken van onze Services, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid. Als je het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is je enige keuze om geen gebruik te maken van onze Diensten.

This privacy policy is incorporated by reference into our Terms and Conditions ("Terms") that govern our members' use of our Services. That policy can be viewed at http://dottie.be/terms. We reserve the right to change our policy at any time and for any reason. If the changes are material, reasonable efforts will be made to notify our Customers via the email address provided. As with our Terms, your continued use of our Services following any such changes and our efforts to notify you constitutes your acceptance of those changes. This updated policy, and any future updates, is intended to reflect recent changes in EU requirements (GDRP req)