Inloggen Dottie is beschikbaar in: nl fr

A A A
Nederlands

Privacy policy

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op al de huidige leden en ex leden.  Dottie is er zich zeer goed van bewust dat het belangrijk is om te zorgen voor een afdoende bescherming van uw persoonsgegevens. Dottie streeft er daarom naar om u de best mogelijke garantie te verlenen ter bescherming van uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens slechts te gebruiken overeenkomstig het wettelijk kader en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Dottie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen:

- dat we u persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

- dat de verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn, voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 

- dat we uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

- dat wij technische en organisatorische maatregelingen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn

- dat er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

-dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Dottie is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna “Privacycommissie” genaamd), met zetel te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat 139 (Tel: +32(0)2/213.85.40; Fax: +32(0)2/213.85.65; E-mail: commission@privacycommission.be). De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De door u, in het kader van de registratie van uw Account en de aanmaak of het gebruik van uw Profiel, aan Dottie verstrekte gegevens, worden door Dottie geregistreerd en bijgehouden.

Om u als Lid te registreren dient u uw voornaam, naam, e-mail, geslacht en geboortedatum correct op te geven. De opgave van deze persoonsgegevens is verplicht, indien u wenst te genieten van de door Dottie aangeboden diensten verbonden aan een basis of premium Lidmaatschap .

De persoonsgegevens van een Lid, dit zijn de Account- en Profielgegevens (met uitzondering van de directe contactgegevens zoals een e-mailadres), worden door Dottie aangewend in het kader van de op de Website aangeboden zoekfunctie. Een Lid dat gebruik maakt van de zoekfunctie, zal zo het Profiel van een ander Lid kunnen bekijken.

In het kader van het premium Lidmaatschap worden de aan Dottie verstrekte adres- en betalingsgegevens door Dottie bijgehouden met het oog op de opvolging van de verschuldigde betalingen.

Dottie adviseert u daarom om op uw Account of Profiel geen persoonsgegevens vrij te geven die het mogelijk maken u individueel te identificeren.

Een Lid dat desalniettemin persoonsgegevens die het toelaten hem of haar individueel te identificeren aan een ander Lid meedeelt of op enigerlei wijze publiek maakt via de Website, is daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Heeft u nog vragen over onze privacyverklaring en wenst u contact hierover op te nemen, kan dit via onderstaande gegevens:

Dottie - Posthoorn 6 9961 Boekhoute - info@dottie.be

Deze pagina werd laatst gewijzigd op 24/05/2018

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor betalende leden

Mijn lidmaatschap

Deze functionaliteit is enkel beschikbaar bij mensen uit je vriendenlijst